Ohita navigaatio

Vapaan sivistystyön asiat

TAITEEN PERUSOPETUKSEN JA VAPAAN SIVISTYSTYÖN TUNTIOPETTAJIEN TYÖSOPIMUKSET

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelee paljon tuntiopettajia. Näiden oppilaitosten toimintakausi on kolmesta viiteen kuukauteen syksyllä ja keväällä. Osa opettajista tekee toimintakauden aikana työtä päätoimisesti, kun taas osalla opetustunteja voi olla vain muutama. Tuntiopettajien kanssa tehtävillä työsopimuksilla ja niiden sisällöllä on suuri vaikutus heidän oikeuteensa saada työttömyyspäivärahaa. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tuntiopettajien työsopimuksissa on ilmennyt ongelmia, jotka ovat johtaneet työttömyyspäivärahan menetyksiin tai takaisinperintään.

Näiden ongelmien vuoksi on tärkeää, että luottamusmiehet käyvät läpi oppilaitoksessa käytössä olevat työsopimusmallit yhdessä työnantajan kanssa. Tuntiopettajien työsopimusten muotoilu työttömyysturvan kannalta ongelmattomaksi ei maksa työnantajalle mitään.

Lisäksi työnantajan kanssa on hyvä keskustella toiminnan mahdollisimman hyvästä ennakoinnista ja suunnittelusta. Kurssien muutokset kesken toimintakauden voivat myös aiheuttaa menetyksiä tuntiopettajien työttömyysturvaan.

Lue luottamusmiehille lähetty uutiskirje täältä: