Ohita navigaatio

Aikuisopettaja puhuu

Haastattelimme muutamia eri organisaatiossa toimivia aikuisopettajia. Haastattelun tavoitteena oli saada selville,  miten korona on vaikuttanut aikuisopettajan työhön, mitä odotuksia on kuluvalle lukuvuodella ja halutaanko palauttaa omaan työhön menneiltä vuosilta jotain.

Miten korona on vaikuttanut omaan työhösi?

ICT-alan aikuisopettaja

Siirryin ammatilliseksi aikuiskouluttajaksi juuri ennen koronaa. Aiemmin opetuksessamme etätyö oli suuri poikkeus myös ICT-alan opetuksessa. Nyt se on jäänyt pysyväksi tilaksi, eikä siirtymiseen lähiopetukseen ole kovin suuria tarpeita. Tiedonsiirto ja -välittäminen on myös koronan myötä heikentynyt. Se minkä aiemmin kertoi kollegalle kahvitunnilla tai käytävällä tavatessa, vie nyt useamman sähköpostin kirjoittamisen ja lukemisen verran aikaa

Logistiikka-alan aikuisopettaja

Työ on pirstaloitunut ja ryhmäkokojen pienentymiset ovat teettäneet samoja tehtäviä moneen kertaan.  Vertaistuen saaminen on vaikeutunut, koska töitä on tehty paljon etäyhteyksin kuka mistäkin.

Käsityön suunnittelijaopettaja, vapaan sivistystyön opettaja

Korona on vaikuttanut omaan työhöni hyvin paljon ja kokonaisvaltaisesti. Käsityönopettajana työssäni korostuu lähikontakti ja vuorovaikutus opiskelijan kanssa. Keväällä 2020 opetus keskeytyi lähes kokonaan ja kädentaitojen kursseja ei juurikaan pystytty siirtämään verkko-opetukseen. Syynä tähän olivat mm. opiskelijoiden haluttomuus osallistua verkko-opetukseen, koska he useinkin tulevat opiston kädentaitojen kursseille juuri tilojen ja kursseilla tarvittavien välineiden sekä laitteiden takia (esim. puutyöt). Aikuisten käsityön taiteen perusopetuksen ryhmien kanssa tapaamiset Adobe Connectin ja Teamsin kautta pitivät ryhmien yhteishenkeä yllä ja auttoivat itsenäisten tehtävien työstämisessä. Etätöihin siirtymisessä on ollut paljon hyviäkin puolia ja keskittyminen työskentelyyn on selkeästi parempaa kuin työpaikalla. Puutteena tietysti kontaktien vähäisyys työkavereihin ja monen tärkeän ns. käytäväkeskusteluissa aiemmin jaetun tiedon puuttuminen.

Liiketalouden aikuisopettaja

Oma työni mullistui radikaalisti. Nyt on lähes palattu takaisin normaaliin, käyn fyysisellä työpaikallani enään yhden päivän viikossa. Työtehtäviin liittyvät tapaamiset hoituvat Teamsillä ja sopimuksien tekemisessä edes allekirjoitukset eivät ole enää ongelma, vaan ne hoituvat sähköisinä allekirjoituksina. Opetustyötehtävät ovat siirtyneet verkkokokonaisuuksien avulla toteuttaviksi, joissa opiskelijoiden kontaktointi tapahtuu Teamsin välityksellä. Tietyjen työtehtävien suorittaminen kotona on helpompaa ja yksinkertaisempaa, kun voi keskittyä oleelliseen tekemiseen – häiriötekijöitä kotona on vähemmän. Työmatkojen ajaminen on vähentynyt oleellisesti, joten jää enemmän aikaa työtehtäville.

Mitä odotan tulevalta lukuvuodelta?

ICT-alan aikuisopettaja

Kivuliasta ja pääosin sekavaa paluuta lähiopetuksen ja etäopetuksen välille, joka toteutetaan vain johdon tahtoa kuunnellen. Positiivisemmin tervettä keskustelua ja hyvin resursoitua toimintaa eri opetusmuotojen parhaita puolia hyödyntämällä. Itse odotan opiskelijoiden kohtaamista ja läsnäoloa.

Logistiikka-alan aikuisopettaja

Tulevalta lukuvuodelta odotan tilanteen tasaantumista ja vanhan ja uuden normaalin mukaisesti rakennettua konseptia millä toiminta jatkuu mielekkäänä ja haastavana meille kaikille.

Käsityön suunnittelijaopettaja, vapaan sivistystyön opettaja

Odotan tulevalta lukuvuodelta paluuta lähiopetukseen (joka onkin jo suurelta osin alkanut) ja kohtaamisia ihanien opiskelijoiden kanssa. Toivon etätyömahdollisuuden jatkuvan ns. toimistotöiden osalta, sillä se säästää minulta aikaa, kilometrejä ja sitä kautta myös luontoa.

Liiketalouden aikuisopettaja

Odotan koulutusalan uusien koulutusten toteuttumista. Tiimityöskentelyn eteenpäin viemistä, hyödyntäen korona-aikana opittuja uusia digitaalisia välineitä. Uudet verkkokoulutustoteutuksina kokonaisuudessaan käynnistyneet koulutukset ja  omalla alalle löydetyt uudet tuulet. Aikuisopettajien yhtenäinen kohtelu vuosityöajassa ja sen työehtosopimuksessa.

Mitä palauttaisit takaisin omaan työhösi menneiltä työvuosilta?

ICT-alan aikuisopettaja

Minulla kokemusta ei ole vielä niin paljoa, enkä myöskään en haluaisi haikaille menneiden hyvin aikojen perään. Minusta tärkeintä on nyt yhdistää koronan antamat opit ja vanhojen tapojen parhaat puolet. Erityisesti haluaisin sitä, että opettajat saavat suunnitella ja toteuttaa omaa työtään rauhassa. Ilman kaikenlaisten järjestelmien ja hallinnollisten himmeleiden pyörittelyä.

Logistiikka-alan aikuisopettaja

Omalta osaltani palauttaisin työhöni uutuuden viehätyksen ja palon opettamiseen uran alkuvuosilta. Organisaation tasolla kaipaisin vanhasta yhteishenkeä ja yhdessä tekemisen meininkiä sekä toisten tukemista. Itsensä kehittämiseen tarvitaan lisätä aikaa, niin kuin ennen oli.

Käsityön suunnittelijaopettaja, vapaan sivistystyön opettaja

Palauttaisin takaisin työhöni menneiltä työvuosilta yhteisölliset ruoka- ja/tai kahvitunnit ja sitä kautta vapaat kohtaamiset. Kaikki luova toiminta ja yhdessä ideointi, jota joskus on ehditty enemmänkin tekemään, olisi tervetullutta. Toisaalta arvostan kyllä työni itsenäisyyttä ja mahdollisuutta suunnitella omaa ajankäyttöä eli kaikkea sopivassa suhteessa.

Liiketalouden aikusopettaja

En juuri mitään. Koulutusala menee eteenpäin ja asiat etenevät. Korona-aika käynnisti koulutuksessa suuren muutoksen, joten mielenkiinnolla odotan tulevaa aikaa.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.