Ohita navigaatio

Aikuisopettajien liitto AKOL ry vuosikokouksen terveiset Seinäjoelta 22.-23.4.2023

AKOL ry:n jäseniä oli vuosikokoukseen saapunut lähes 60. Mukana oli kattavasti sekä ammatillisen koulutuksen opettajia että vapaan sivistystyön, lähinnä kansalaisopistojen opettajia. Tunnelma viikonlopun aikana oli ”AKOL- hengen” mukainen eli rento, vapautunut, hyväksyvä sekä hyvin keskusteleva. Aikuisopettajissa piilee jokin salainen ominaisuus, jota on vaikea selittää – se pitää kokea!

Aiheet vuosikokouksen seminaariosuudessa olivat toki myös vakavia. Taustalla kaihertaa mm. valtiovarainministeriön hurja leikkauslista. Puhujina kuulimme kansanedustaja ja Seinäjoen kaupungin hallituksen puheenjohtaja Paula Risikkoa, Seinäjoen kuntayhtymä SEDU:n kuntayhtymäjohtaja Pasi Artikaista, Vaasan kansalaisopisto ALMA:n johtava rehtori ja Kansalaisopistojen liitto KoL:n hallituksen puheenjohtaja Sannasirkku Autiota sekä OAJ:n koulutusjohtaja Nina Lahtista.

Paula Risikko
Kansanedustaja Paula Risikon puheenvuoro vuosikokouksessa

Seinäjoen koulutuskuntayhtymän SEDU:n johtaja, rehtori Pasi Artikainen ja AKOL:n puheenjohtaja Maarit Rahkola

Vuosikokouksen aikana emme vielä tienneet enempää hallitusneuvotteluista, toki arvailuja oli. Halusimme koota meidän kattavasta kokousväestä kaiken mahdollisen irti ja pyysimme heitä kirjoittamaan AKOL ry:n terveisiä hallitusneuvotteluihin (jotka nyt ovatkin jo alkaneet). Nämä terveiset lähtivät myös kansanedustaja Paula Risikolle.

AKOL ry painottaa ammatillisessa koulutuksessa osaamisperusteisuutta ja sen kehittämistä entistä joustavammaksi. Ammatillista koulutusta EI tule lyhentää, vaan nimenomaan katsoa osaamisperusteisuuden näkökulmasta. Aikuisille tulee tarjota kattavasti perustutkintojen ohella ammatti – ja erikoisammattitutkintoja ja niiden tutkinnon osia. Näiden rahoituspohja tuleekin saada pikaisesti kuntoon. Ammatillisia tutkintoja tulee voida opiskella useampia muuttavan yhteiskunnan, työllisyyden  ja uranvaihdon näkökulmasta. Yhdellä ammatilla harvoin pärjää tänä päivänä.

Maahanmuuttajien ammatillisessa kouluttamisessa ja työllistymisen edistämisessä tulee huomioida perustaidot ja riittävä suomen kielen taito. Näiden opettamiseen tarvitaan lisää resurssia. Hyvän pohjan osaamiselle tuo laadukas kotoutumiskoulutus, jota tulee tarkastella perusteellisesti tämänhetkisen riittämättömyyden takia. Kotoutumiskoulutus tulee viedä Opetus- ja kulttuuriministeriön alaisuuteen osaksi koulutusjärjestelmää, pois kilpailutusten alta.

Kansalaisopistot tarjoavat kattavasti sivistystä, hyvinvointia ja osaamisen kehittämistä kaikenikäisille kansalaisille. Kansalaisopistot tulee säilyttää matalan kynnyksen toimijoina niin, että jokaisella on mahdollisuus näihin palveluihin. Vapaaseen sivistystyöhön suunnitellut leikkaukset tulee perua välittömästi ja ymmärtää opistojen tarjoama toiminta laaja-alaisesti mm. hyvinvoinnin näkökulmasta. Saavutettavuus tulee säilyttää kattavasti ympäri Suomen. Kansalaisopistolle annettu tehtävä maahanmuuttajien luku- ja kirjoitustaidon opettamisesta tulee rahoittaa huomattavasti paremmin.

Itse kokous sujui jouhevasti ja mallikkaasti. Iso kiitos järjestävälle yhdistykselle Seinäjoen aikuisopettajat ry:lle ja aktiivisille osallistujille. Puhutaan, perustellaan ja pidetään aikuiskoulutuksen henkeä yllä. Suomi tarvitsee ammattitaitoisia aikuisopettajia, jotka tuottavat työelämälle ammatin osaajia. Aikuisopiskelijat tarvitsevat meitä aikuisopettajia, jotka hallitsevat aikuispedagogiikan!

AKOL ry vuosikokouksen terveiset hallitusneuvotteluihin, avaa kooste TÄSTÄ.

AKOL:n vuosikokousedustajia Seinäjoella

Maarit Rahkola
Puheenjohtaja, AKOL ry

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.5.2024

AKOL:n opintomatka

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.