Ohita navigaatio

AKOL:n vuosikokouksessa nähtiin jo valoa  

Valoa näkyy vihdoinkin tunnelin päässä – tämä oli keskeinen viesti Aikuisopettajien liiton vuosikokouksessa Tampereella 13. – 14.4.2019.

AKOL:n vuosikokoukseen osallistujia oli n. 70 henkilöä.

Vuosikokouksen seminaariosuudessa peilattiin aikuiskoulutuksen nykyistä ja tulevaa toimintaympäristöä. Koulutuksen resurssien leikkausten kanssa samaan aikaan toteutettu ammatillisen koulutuksen reformi on ajanut sekä koulutuksen järjestäjät että opettajat ahtaalle. Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK:n rehtori Teppo Tapani kertoi leikkausten vaikutuksista oppilaitoksen toimintaan, mutta loi varovasti uskoa siihen, että pahin on jo ohi. – Torjuntavoittoja on saavutettu aktiivisella lobbauksella ja irtisanomisten sijaan on jo palkattu uutta väkeä. Tapanin mukaan tilanteeseen luo vielä epävarmuutta tulevan hallitusohjelman painopisteet.

rehtori Teppo Tapani, Tampereen Aikuiskoulutuskeskus

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen painotti, että vuosia jatkunut aikuiskoulutuksen alasajo ei voi enää jatkua. – Aikuiskoulutus on keksittävä uudelleen. Jatkuva oppiminen on edellytys sille, että Suomen aikuisväestö pysyy mukana nopeasti muuttuvassa työelämässä. Luukkaisen mukaan kohtaanto-ongelma työmarkkinoilla ei ole poistunut. Työikäisellä väestöllä on edelleen suuria puutteita luku-, lasku- tai digitaidoissa, ja pelkästään perusasteen tutkinnon suorittaneista on töissä vain 42 prosenttia.

OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen

– Olemme tuoneet yhteiskunnalliseen keskusteluun huolen työssäkäyvän väestön osaamisesta, Luukkainen kertoi. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat yksi ratkaisu. Avainkysymys tulee kuitenkin olemaan, miten työssä olevien oppiminen rahoitetaan.
Uhkana Luukkainen näki sen, että elinkeinoelämän järjestöt tukevat voimakkaasti koulutuksen siirtämistä pois oppilaitoksista, siis yksityisille koulutusyrittäjille ja konsulteille.  Tässä riittää OAJ:lla edunvalvontaa.

Kokousväki kuunteli tarkkaan Olli Luukkaisen puheenvuoroa.

Rehtori Pilvi Mansikkamäki Ahjolan kansalaisopistosta muistutti vapaan sivistystyön perustehtävästä ja laajasta toimintakentästä, joka tarjoaa mahdollisuuksia elinikäiseen oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen monipuolisesti. Maahanmuuttajien, erityisesti luku- ja kirjoitustaidottomien kouluttamisesta kerätään vielä kokemuksia. Haasteena Mansikkamäki näki edelleen tuntiopettajien työsuhteiden epävarmuuden ja pätkittäisyyden. – Kun opiskelijoilta kysytään, mikä vetää heidät vapaan sivistystyön opintoihin, vastaus on aina ”hyvät opettajat”. Se on meidän voimavara, Mansikkamäki painotti.

Rehtori Pilvi Mansikkamäki

AKOL toteutti viime syksynä jäsenistölleen kyselyn, jonka pohjata nousi syvä huoli opettajien työhyvinvoinnista ja jaksamisesta. Erikoistutkija Marjo Rinne UKK-instituutista kertoi liikunnan merkityksestä sekä työssäjaksamiselle että terveydelle, mutta pisti kokousväen myös liikkumaan.

erikoistutkija Marjo Rinne, UKK-instituutti

Vuosikokouksessa katsottiin toimintakertomuksen kautta mennyttä vuotta. Jäsenkysely toi konkreettista tietoa siitä, miten reformi ja säästöt ovat vaikuttaneet opettajien arkeen. Tätä viestiä vietiin eteenpäin päättäjille. Viestit kuultiin ja otettiin vakavasti, asialle saatiin myös näkyvyyttä mediassa.

Tulevan vuoden toimintasuunnitelma jatkaa samalla linjalla jäseniä kuullen ja toimintaympäristöön vaikuttamalla.

Hallitukseen valittiin varsinaiseksi jäseneksi Petri Karoskoski Tampereelta sekä hänen varajäsenekseen Ulla Koukkari-Anttonen Jyväskylästä. Airi Aikio Lahdesta sai Karoskoskelta jääneen vuoden mittaisen varajäsenen pestin.

Kokouksen päätteeksi, edellinen vuosikokousjärjestäjä Päijät-Hämeen aikuiskouluttajat kävivät virpomassa ja onnittelemassa Tampereen aikuisopettajien kokousjärjestäjiä.

Vuoden 2020 vuosikokous järjestetään Oulussa.

Katso kokouksen julkilausuma.

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.5.2024

AKOL:n opintomatka

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.