Ohita navigaatio

Ammatillisen opetuksen merkitys ja aikuiskoulutuksen rooli

Ammatillinen opetus on avainasemassa yhteiskunnan toiminnassa ja yksilöiden henkilökohtaisessa ammatillisessa kehittymisessä. Erityisesti aikuiskoulutuksella pystytään tuottamaan joustavasti ja nopeasti osaamista yhteiskunnan tarpeisiin.

Joskus elämä vie meidät poluille, joita emme ole osanneet odottaa ja alan vaihtaminen voi olla tarpeen. Tämä blogikirjoitus käsittelee ammatillisen koulutuksen tärkeyttä alaa vaihdettaessa ja aikuiskoulutuksen merkitystä. AKOL ry teki opintomatkan Alankomaihin ja Ranskaan tutustuen ammatilliseen koulutukseen sekä OECD:n toimintaan.

Matkalla havaitsimme ja pistimme erityisesti merkille infrastruktuurin suuret projektit, kuten Notre Damen korjaus ja Pariisin olympialaiset. Ne jos mitkä vaativat monipuolista ammatillista osaamista.

Opintomatka Alankomaihin ja Ranskaan

Alankomaat

Opintomatkamme Alankomaihin tarjosi syvällisen katsauksen sikäläiseen ammatilliseen koulutukseen. Vierailimme Rijn IJssel -oppilaitoksessa, jossa kohtasimme motivoituneita opiskelijoita ja opettajia sekä heidän kansainvälisen toiminnanjohtajan Marcel Kuitenin. Hollannissa korostetaan käytännönläheistä oppimista ja työelämätaitoja, jotka valmistavat opiskelijoita suoraan työmarkkinoille. Tämä lähestymistapa on erityisen hyödyllinen aikuisopiskelijoille, jotka usein haluavat nopeita ja konkreettisia taitoja työelämän tarpeisiin.

Erityisenä huomiona meidän mielestämme oli oppilaitoksen siisteys joka puolella, myös metalli- ja rakennussaleissa.

Opiskelijoiden haasteet tuntuivat olevat mitattavissa suomalaiseen ammatillisen koulutuksen haasteisiin; motivaatio, aamulla herääminen, mielen haasteet jne. Oppimiseen ja opiskeluun annettiin tukea monipuolisesti.

 

Ranska

Matkamme jatkui Ranskaan, jossa vierailimme OECD:ssä ja tapasimme inspiroivia asiantuntijoita kuten aikuiskoulutuksen VET ja PIAAC -projekteista sekä Suomen OECD-edustuston Tommi Himbergia. Keskustelimme siitä, miten eri maat tukevat ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta. Ranskassa oli selvästi nähtävissä vahva sitoutuminen jatkuvaan oppimiseen ja uudelleenkoulutukseen, mikä on elintärkeää taloudellisen kilpailukyvyn ylläpitämiseksi ja työvoiman sopeutumiskyvyn parantamiseksi. OECD tuottaa jatkuvaa materiaalia, tutkimustietoa sekä suosituksia mm. koulutuspolitiikan tiimoilta. Päätyvätkö suositukset eri maissa toteutukseen, on eri asia. Ainakin näyttäisi siltä, että ammatillisen koulutuksen, aikuiskoulutustuen sekä jatkuvan oppimisen osalta suositukset eivät ole Suomessa saaneet asemaa hallituksen ammatillisen koulutuksen leikkaukset huomioiden.

 

Suuret projektit: Notre Damen korjaus ja Pariisin olympialaiset

Notre Damen korjaus

Notre Damen tuhoisan palon jälkeen kirkon peruskorjausprojekti on ollut valtava haaste. Se on osoittanut, kuinka monen eri alan ammattilaisia tarvitaan suuren kulttuuriperinnön säilyttämiseksi. Rakennusinsinöörit, puusepät, kivenhakkaajat, taiteilijat ja lukuisat muut asiantuntijat ovat työskennelleet yhdessä palauttaakseen katedraalin entiseen loistoonsa. Tämä projekti alleviivaa ammatillisen osaamisen merkitystä ja sitä, miten eri alojen asiantuntijat voivat yhdistää voimansa yhteisen päämäärän saavuttamiseksi.

Pariisin olympialaiset 2024

Pariisin olympialaiset 2024 ovat toinen esimerkki massiivisesta projektista, joka vaatii laajaa ammatillista osaamista. Stadionit, urheilualueet, infrastruktuuri ja kaikki niihin liittyvät palvelut eivät synny itsestään. Tarvitaan rakennusalan osaajia, insinöörejä, sähköasentajia, logistiikka-asiantuntijoita, lipunmyyjiä, järjestyksenvalvojia, puhdistuspalvelualan työntekijöitä, tarjoilijoita, kokkeja ja monia muita ammattilaisia. Jokainen tapahtumaan osallistuva ammattilainen on välttämätön ja heidän työnsä näkyy konkreettisesti maailmanlaajuisen urheilutapahtuman onnistumisessa.

Aikuiskoulutuksen merkitys

Aikuiskoulutuksen merkitys korostuu erityisesti silloin, kun henkilöt haluavat tai joutuvat vaihtamaan alaa. Elinikäinen oppiminen ja jatkuva oppiminen ovat avainasemassa työmarkkinoiden muuttuessa ja uusien teknologioiden kehittyessä. Aikuiskoulutus tarjoaa joustavia ja kohdennettuja oppimisratkaisuja, jotka mahdollistavat nopean siirtymän uuteen ammattiin.

Suomessa, kuten monissa muissakin maissa, aikuiskoulutuksella on tärkeä rooli työvoiman sopeutumiskyvyn parantamisessa ja työttömyyden vähentämisessä. Olipa kyseessä sitten uusi tekninen taito, kielitaidon parantaminen tai kokonaan uuden ammatin oppiminen, aikuiskoulutuksen kautta tarjottavat mahdollisuudet ovat moninaiset.

Yhteenveto

Ammatillisen opetuksen merkitys on valtava, erityisesti aikuiskoulutuksen näkökulmasta. Ala voi vaihtua yllättäen, mutta oikeanlaisen koulutuksen avulla tämä muutos voi olla sujuva ja palkitseva. Opintomatkamme Alankomaihin ja Ranskaan korosti, kuinka eri maat tukevat ammatillista koulutusta ja aikuiskoulutusta ja kuinka tärkeitä nämä ovat taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin kannalta. Suuret projektit, kuten Notre Damen korjaus ja Pariisin olympialaiset, ovat elävä esimerkki siitä, kuinka ammattilaisia tarvitaan joka alalla ja kuinka heidän työnsä on korvaamatonta. Kaikkia meitä tarvitaan ja ammatillinen koulutus varmistaa ammatillisen osaamisen parhaalla mahdollisella tavalla.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.