Ohita navigaatio

Kilpailutetaan koulutusta

Kilpailutetaan koulutusta

Kotoutumiskoulutus on tuote, jota ostetaan ja myydään kuten mitä tahansa palvelua. Kun hinta ratkaisee, moni kokenut suomi toisena kielenä -opettaja jää työttömäksi.

Kotoutumiskoulutukset hankitaan julkisen tarjouskilpailun perusteella. Ostaja on alueellinen ELY-keskus. Koulutus ostetaan moduuleina ja ELY-keskuksilla on oikeus päättää, mikä ratkaisee kilpailun – hinta vai laatu. Esim. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kilpailutuksessa hinta muodostaa pisteistä 60 % ja laatu 40 %, kun taas Etelä-Pohjanmaalla laatu 70 % ja hinta 30 %.

Kilpailua ylläpidetään hajauttamalla hankinta esimerkiksi niin, että kilpailutuksessa ensimmäiseksi tullut tarjoaja saa 50 %, toinen 30 % ja kolmas 20 % tarjolla olevasta potista.

Koto-koulutukset ovat kiinnostava kohde pienille koulutusalan yrityksille: investointeja ei juuri tarvita, luokka- ja saniteettitilat, verkkoyhteydet, tietokoneet, tulostin ja kopiokone riittävät. Opettajatkin tarvitaan, mutta riittää, että opettajista 40 % täyttää pätevyysvaatimukset.

Ammatillisen koulutuksen järjestäjä, joka tuottaa laaja-alaisesti koulutusta ja täyttää paitsi TEM:n ja ELY-keskuksen myös OKM:n vaatimukset ja järjestämisluvat, on vaikean paikan edessä – laatu maksaa: pätevät opettajat, ohjaus- ja tukipalvelut, seinät ja oppilaitosinfra. Opettajia ei palkata nollasopimuksella ja palkka maksetaan opetusalan TES:n mukaan.

Kun hintaa painottava pisteytys ratkaisee, tarjouskilpailuja on hävitty jopa alle kahden euron yksikköhinnan erolla. Ostaja ei siis arvosta oppilaitosten pitkäjänteistä kehittämistyötä, työelämäyhteyksiä tai opettajia, joilla on kokemusta ja osaamista erilaisten kulttuurien kohtaamisesta, maahanmuuttajien yhteiskuntaan ja työelämään ohjaamisesta. Ei se toisaalta ole ihme – tarjouspyyntöjä laativa virkamies ei ole opetuksen asiantuntija.

Toki ”reppufirmojen” opettajat voivat olla päteviä ja saada kokemusta, jos siihen on mahdollisuus. Valitettavasti opettajien vaihtuvuus firmoissa näyttää olevan suuri, työ rajautuu vain siihen keikkaan, joka kulloinkin kilpailussa voitetaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kertoo kotisivuillaan olevansa tyytyväinen kotoutumiskoulutusten toteutuksiin. Vain yksi juttu näyttää hiertävän: ”Tarkastuksen perusteella TEM:llä ei ole käytössään riittävästi tietoa kotoutumiskoulutusten vaikutuksista maahanmuuttajien kielitaidon kehittymiseen eikä työllistymiseen.” Siis kaikkein olennaisin puuttuu, tieto koulutuksen vaikuttavuudesta. Olisiko aika tehdä vertaileva tutkimus hinnan ja laadun vaikutuksista tuloksiin?

Osaava opettaja ansaitsee varmasti palkkansa ja vakaan työpaikan – missä tahansa organisaatiossa.

Kirjoittaja Pirkko Kuhmonen (pirkko.kuhmonen@akol.fi)

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.5.2024

AKOL:n opintomatka

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.