Ohita navigaatio

Koulutusleikkausten kohdistaminen aikuiskoulutukseen

OAJ:n kevätvaltuustossa pidetty puheenvuoro ja ponsiesitys

Koulutusleikka­­­usten kohdentaminen aikuisopiskelijoihin, joilla on jo toinen ammatillinen tutkinto suoritettuna, on jo ajatuksena täysin idioottimainen.

Ensinnäkin monissa eri ammateissa on laissa tai asetuksessa määriteltynä kelpoisuusvaatimus, pätevyyskirjan vaatima koulutus tai/ja kansallisen lainsäädännön lisäksi EU:n tai alan kansainvälinen yleissopimus pätevyyksistä. Tällaisia ammatteja ovat mm. lähihoitaja, laivasähköasentaja, lentokoneasentaja sekä elintarviketeollisuuden ammattitutkinto.

Lisäksi ammattitutkinnoissa tai erikoisammattitutkinnoissa voi edellytyksenä olla perustutkinnon suorittaminen. Tällaisia ovat esimerkiksi vanhustyön erikoisammattitutkinto, mutta se ei anna kelpoisuutta toimia alalla, vaan se suoritetaan lähihoitajatutkinnon päälle, kun halutaan syventää osaamista vanhustyöstä. Lisäksi koulutukseen pääsemiseksi edellytetään esim. alan perustutkinnon tai ammattitutkinnon suorittamista esim. hevostalousalan erikoisammattitutkinto.  

Entä jos henkilön on vaihdettava ammattia siitä syystä, että hän ei yksinkertaisesti enää pysty jatkamaan vanhassa ammatissaan, esim. tapaturman, allergian tai muun altistuksen takia tai yksinkertaisesti sellaista työtehtävää ei enää ole olemassa. Jos omaa toisen asteen tutkinnon, onko mentävä korkeakouluun uudelleen koulutukseen? Tämä on ristiriidassa hallituksen nopean työllistymisen tavoitteen kanssa.  

Kuitenkin koulutuksenrahoitus on yleiskatteellista ja koulutuksenjärjestäjä saa itse päättää miten se kohdentaa saamansa rahat; opetukseen, hallintoon, hankkeisiin tai etc. Miten opetushallinto kontrolloi rahankäyttöä, jos annettu rahoitus on yleiskatteellista?

Hyväksytty ponsiesitys: Tämän ponnen hyväksyessään valtuusto edellyttää, että OAJ tekee vaikutustyötä kaikilla tasoilla ammatillisen koulutuksen järjestäjän rahoituksen käytön suuntaamisesta opetukseen. Lisäksi tulee vaikuttaa siihen, että rahoituksen painopistettä siirretään kohdennetun rahoituksen suuntaan.

Teksti: Kimmo Liljeroos, Jaana Antila

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.