Ohita navigaatio

Mitä tarkoittaa OAJ:n toimikuntatyö?

OAJ:n järjestöllinen hallinto perustuu jäsenten osallistumiseen ja vaikuttamiseen. Jäsenet valitsevat valtuuston vaaleilla, valtuusto valitsee järjestön puheenjohtajan ja hallituksen.

OAJ:n hallitus asettaa tarpeen mukaan asioita valmistelevia valiokuntia, toimikuntia ja työryhmiä. OAJ:n toimikunnat ja työryhmät asetetaan yleensä kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja nykyinen toimikausi on 2022 – 2024. Toisin sanoen OAJ:n toimikunnat ovat OAJ:n hallituksen työrukkasia.

OAJ:ssä toimikuntia on kolme: järjestö- ja viestintätoimikunta, koulutuspoliittinen toimikunta ja tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta.

Järjestö- ja viestintätoimikunta

Järjestö- ja viestintätoimikunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle järjestöorganisaation toimintaan, kehittämiseen, viestintään sekä järjestön koulutustoimintaan ja järjestövalmiuteen liittyvät asiat sekä seurata järjestöpolitiikan ja viestinnän yleistä kehitystä.

Koulutuspoliittinen toimikunta

Koulutuspoliittisen toimikunnan tehtävänä on valmistella hallitusta varten koulutuspoliittisia aloitteita, esityksiä, linjauksia ja kannanottoja sekä seurata ensisijaisesti valtakunnallista koulutuspolitiikkaa ja edistää osaltaan koulutuspoliittista edunvalvontaa.

Tulo- ja palkkapoliittinen toimikunta

Tulo- ja palkkapoliittisen toimikunnan tehtävä on valmistella hallitukselle sopimustavoitteiden asettamiseen sekä virka- ja työehtosopimusneuvotteluihin liittyvät asiat päätöksentekoa varten, seurata sopimusneuvottelujen kulkua ja ohjeistaa tarvittaessa OAJ:n neuvottelijoita.

Toimin tällä hetkellä järjestö- ja viestintätoimikunnassa varsinaisena jäsenenä. Toimikunnassa on jäseniä 14 aktiivitoimijaa ja jokaisella on henkilökohtainen varahenkilö. Toimikuntatyöskentelyssä edustan akolilaisena valtuutettuna OAJ:n Ammatillisia Opettajia eli OAO:n valtakunnallista piiriä. Kaikilla valtakunnallisilla piireillä on edustus toimikunnassa. Meitä oaolaisia toimikunnassa on kaikkiaan kolme. OAO esittää OAJ:n hallitukselle toimikuntiin nimettävistä henkilöistä valtakunnallisten yhdistysten esitysten pohjalta. Valtakunnallisen yhdistyksen tehtävä on varmistaa, että toimikuntaan osallistuvalla henkilöllä on paras mahdollinen osaaminen.

Kuva Augusto Ordóñez

Toimikunnat kokoontuvat pääsääntöisesti kerran kuukaudessa.

Syksyn aikana toimikunnassa on käsitelty ja valmisteltu seuraavia asioita OAJ:n hallitukselle päätettäväksi:

 • Paikallisyhdistysten hyväksyminen OAJ:n jäseniksi
 • Alue- ja paikallistason yhdistysten mallisääntöjä
 • Eduskuntavaalitavoitteet
 • Järjestön toimintasuunnitelmaa ja strategiaa
 • Kevätvaltuuston ponsivastauksia
 • Järjestörakenteen uudistamisesta

Lisäksi syksyn kokouksissa on saatu kattava tietopaketti OAJ:n toimistolla tehdyistä selvityksistä, kyselyistä ja muista ajankohtaisista asioista, kuten

 • Opiskelijajärjestö SOOL:n ajankohtaisista asioista
 • Aluetoimintaan liittyvistä kyselyiden tuloksista
 • OAJ:n jäsenmäärän kehityksestä
 • Viestinnän kvartaalikatsaukset ja julkisuusanalyysi
 • Educa-messujen tilanteesta
 • Kevään lakkoon liittyvien kyselyiden tuloksista
 • Järjestörakenteen uudistamisesta
 • Jäsenyyden hallinnasta ja jäsenpalveluiden tilanteesta

Kimmo Liljeroos
AKOL:n hallituksen viestintävastaava ja OAJ:n valtuutettu

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.