Ohita navigaatio
Tunnuskuva

OAJ:n valtuuston syyskokous 21.-22.11.2018

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n valtuutetut Mirva Salokorpi ja Riitta Larne ja OAJ hallituksen jäsen Maarit Rahkola osallistuivat valtuuston syyskokoukseen Helsingissä hotelli Presidentissä. Valtuutetuille tämä oli toinen valtuusto valtuustokaudella 2018-2022. AKOL raportoi valtuuston tapahtumista tänne blogisivustolle. Näin myös jäsenistömme pääsee perille, mitä kaikkea valtuustossa tehdään. Valtuusto kokoontuu aina kerran syksyllä ja kerran keväällä.

Ennen valtuustoa OAJ hallitus piti kokoustaan ja vieraana kävi sisäministeri Kai Mykkänen. Kävimme paljon keskustelua ammatillisesta koulutuksesta ja myös turvallisuuteen liittyvistä asioista.

Valtuuston yhteydessä OAO eli OAJ:n ammatilliset opettajat (jota me AKOL:ilaiset edustamme valtuustossa) pitivät piirikokouksen. OAO:n piirikokouksessa käytiin läpi mm. toimintasuunnitelma ja -kertomus sekä talouskatsaus ja puheenjohtaja Päivi Koppanen kertoi ajankohtaisista asioista.

Itse valtuusto alkoi klo 13 koulutusaiheisella räpillä. Puheenjohtaja Olli Luukkainen piti monipuolisen puheen ajankohtaisista asioista ja huomiomme kiinnittyi mm. alhaiseen syntyvyyteen versus toisen asteen koulutuksen aloituspaikat. Tämä on haaste tulevaisuudelle.

Valtuustossa oli vieraana perhe – ja peruspalveluministeri Annika Saarikko, joka toi esille mm. opettajan työrauhan perustehtävän äärellä, oppimisen tuen tarpeen lisääntymisen sekä perheen merkityksen lapselle ja nuorelle.

Edunvalvonta- ja järjestöasioissa valtuusto piti reilut 30 puheenvuoroa. Opettajille oli siis asiaa. OAO valmistautui yhdessä puheiden sisältöihin jo aiemmin edellisellä viikolla omassa valtuustoseminaarissa. Me AKOL:n edustajat teimme ahkeraa työtä useamman viikon ajan. AKOL:n koko hallituksella oli mahdollisuus osallistua valtuustopuheiden työstämiseen ennen valtuustoa.

Tähän valtuustoon meiltä valikoitui kolme aihetta, jotka halusimme tuoda esille.

1. Tuntiopettajan asiat

  • Ponsi: Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää tuntiopettajien palvelusuhteen ehtojen priorisoimista seuraavan neuvottelukierroksen neuvottelutavoitteissa. (Ponsi hylättiin.)

2. Kotoutumiskoulutuksen kilpailutukset

  • Ponsi: Hyväksyessään tämän ponnen OAJ:n valtuusto edellyttää, että OAJ tekee aktiivisesti työtä kotoutumiskoulutuksen siirtämiseksi TEM:n alaisuudesta ja kilpailutuksen piiristä OKM:öön (Ponsi hyväksyttiin.)

3. Työhyvinvointi (pohjana AKOL:n ja AMIS-kiertueiden kyselyt)

  • Hyväksyessään tämän ponnen valtuusto edellyttää, että OAJ huolehtii OAJ:n työelämä- ja työmarkkina-asiamiesten resurssien riittävyydestä ja tarvittaessa lisää heidän määräänsä. (Ponsi hylättiin)
  • Tämän puheenvuoron ja ponnen esitti Tuovi Pasma Oulusta. Puheenvuoroon teimme isommassa ryhmässä yhteistyötä.

Kaikista aiheista saimme myös tehtyä ponsiesityksen. Ponsi menee valtuustossa aina käsittelyyn valiokuntaan, jossa se joko hyväksytään, hyväksytään muutoksi tai hylätään. Valiokuntia on 4: koulutuspoliittinen, tulo- ja palkkapoliittinen, talous- ja järjestö- ja viestintä valiokunta. Valiokuntakäsittelyn jälkeen ponnet menevät OAJ:n hallituksen käsittelyyn. Hylättyihin ponsiin hallitus ei ota kantaa. Useat hylätyt ponnet olivat liian tarkkoja esim. ajateltaessa neuvotteluja. OAJ kuitenkin huomioi tärkeät asiat toiminnassaan.

Valtuusto sai selonteon myös OAJ:n toimintasuunnitelman linjauksista sekä taloudesta. Kansainvälisiin liittyviä asioita kertoi Anders Rusk (OAJ kv-koordinaattori).

Anders Rusk

Lopuksi valtuusto kuuli valiokuntien puheenjohtajien kommentit valiokuntien työskentelystä sekä puheenjohtajisto kävi läpi kaikki ponnet isossa salissa.

Muita uutisia: OAJ on palkannut 2 kehittämispäällikköä sekä yhden työmarkkina-asiamiehen (jolle kuuluu 50% työajasta taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön asiat). Näistä löydät lisätietoa www.oaj.fi

AKOL:n valtuutetut Mirva Salokorpi ja Riitta Larne sekä OAJ hallituksen jäsen ja AKOL:n puheejohtaja Maarit Rahkola kiittää ja kumartaa. 2-päiväinen valtuusto on takana ja valmistautuminen seuraavaan valtuustoon on jo alkanut. Uusia puheenvuoroja on jo mielessä.

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.3.2024

Hallituksen kokous 3 / 2024

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 2000 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.