Ohita navigaatio

Osaamisperustaisuus kansalaisopistoissa

1.8.2021 tuli kansalaisopistoille mahdollisuus tallentaa suorituksia Koski-tietovarantoon (opintopolku.fi).

Opiskelijan halutessaan antaa luvan tallentaa pisteytettyjen kurssien opinnot Koski-tietovarantoon ja siten mahdollisesti hyödyntää niitä muissa opinnoissa. Tämä on kokonaisuudessaan positiivinen asia kansalaisopistoille.

Tämä kuitenkin edellyttää kurssien uudelleen suunnittelua ja lisätehtäviä opetuksen aikana, erityisesti arvioinnissa ja sen järjestelyissä. Ongelmaksi on muodostunut tuntiopettajille maksettavat korvaukset lisääntyneestä työstä.

Valmisteluvaiheessa, joka alkoi n. viisi vuotta sitten asia tiedostettiin, ministeriöllä ei varsinaisesti ymmärrettävästi ollut asiaan kantaa.

Tuntiopettajien tehtävät on määritelty selkeästi kansalaisopistojen työehtosopimuksissa. Tuntiopettaja otetaan työsopimuksessa mainittua opetusta antamaan. Tuntiopettajan velvollisuuteen kuuluu oppitunnin valmistelu, oppitunnin pito, oppituntiin välittömästi liittyvät muut työt sekä osallistuminen työsopimuksen mukaisiin opettajankokouksiin.

Opintopistekurssien suunnittelu lienee kiistatta muuta työtä, josta tulee maksaa korvaus.

Osaamisen arviointi voi olla kurssista ja opiskelijamäärästä riippuen vaativaa ja työlästä, lisäksi tämä koskee vain osaa opettajista, joten tämä asettaa opettajat kansalaisopistossa epätasa-arvioiseen asemaan.

Useat koulutuksenjärjestäjät ja KT on todennut kurssien osaamisen arvioinnin sisältyvän tuntiopettajan työhön ilman lisäkorvausta. Tässä tapauksessa kyse on kuitenkin tuntiopettajalle uudesta tehtävästä.

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen on positiivinen asia silloin, kun se tehdään oppilaitoksessa hallitusti ja niiden kurssien osalta, mikä on järkevää ja mistä on opiskelijoille todellista hyötyä.

Osaamisperusteisuus ei saa viedä vapaata sivistystyötä ja kansalaisopistojen opetusta pelkästään pisteytettyjen kurssien tarjoamiseen. On muistettava, että kansalaisopistojen kursseilla ja koulutuksilla haetaan harrastusta, hyvinvointia ja jaksamista omaan arkeen. Kaikilla koulutuksilla ei haeta puhdasta osaamista pisteiden valossa. Kansalaisopistotoiminnalla on merkittävä osuus sivistyksen, hyvinvoinnin ja elämysten mahdollistajana.

Uudet tuulet tulee tehdä hallitusti ja opettajan tulee saada tehdystä työstä korvaus!

Lähde: Opas osaamisperusteiseen arviointiin vapaassa sivistystyössä.

Maarit, Kimmo ja Timo
Aikuisopettajien Liitto AKOL ry hallitus

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.