Ohita navigaatio

Tulo- ja palkkapoliittisen kyselyn tulokset

OAJ:n hallitus päätti järjestön neuvottelutavoitteista kokouksessaan 8.–9. joulukuuta ja tavoitteista uutisoitiin 9.12. OAJ:n nettisivuilla. Sopimusneuvotteluissa tavoitellaan monivuotista palkkaohjelmaa opettajien ansiokehityksen turvaamiseksi ja korjaamiseksi; yksityiskohtia ei paljasteta ennen neuvotteluja.

Me AKOL:n hallituksessa olemme keväästä alkaen työstäneet tarkempia tavoitteita jäseniämme koskevien sopimusten osalta. Hallituksen jäsenten ja asiantuntijaverkostojen lisäksi olemme kuulleet viestejä kentältä.  Olemme luoneet tavoitteita, jotka puheenjohtaja on vienyt OAO:n palkkatyöryhmässä eteenpäin.

Toteutimme jäsenillemme kyselyn työehtosopimuksista jäsenkirjeen mukana sekä AktiiviOPET-seminaarissa. Vastauksia kertyi viitisenkymmentä. Jäsenemme työskentelevät usean eri sopimuksen alla ja joidenkin sopimusten osalta tuli vain yksittäisiä vastauksia. Suurin osa vastauksista koski OVTES osio C:tä, jota tässä kirjoituksessa käsitellään.

Mitä sopimuksessa pitää kehittää?

Tässä vaiheessa emme voi vielä tarkemmin paljastaa, mitkä asiat sopimuksessa hiertävät, emmekä tuoda esiin yksityiskohtaisia tavoitteita. Isossa kuvassa sopimuksen kehittämisessä nousi selkeästi kaksi asiaa: vapaajaksot ja sitomattoman työn prosentti ja kyselyn sekä kommentit tukivat erittäin hyvin niitä tavoitteita, joita työryhmissä olemme asettaneet. Olemme onnistuneet kuulemaan jäsenistömme ääntä.

Lisäksi parannusta toivottiin mm. epämukavan työajan lisään. Teksteihin kaivataan selkeyttä, jotta tulkintamahdollisuuksia ja sitä kautta eriarvoisuutta ei syntyisi. Korjausta toivottiin myös sairauspoissaolojen palkkaukseen, mutta tämä tavoite saavutettiin jo edellisellä neuvottelukierroksella: sairausajan palkka perustuu nykyään henkilökohtaiseen vuosityöaikaan.

Jos on epäkohtia, niin jotain hyvääkin

Henkilökohtaisiin työaikoihin oltiin tyytyväisiä ja oikeus tähän haluttiin säilyttää. Palkkauksen osalta ansiokehityksen toivottiin pysyvän sillä tasolla, ettei ostovoima vähene.

Hyvänä pidettiin sitä, että työmäärällä on nyt selkeät rajat ja siihen, että sitomatonta työtä tehdessä on vapaus valita missä ja milloin sitä tehdään. Kommenttien perusteella sen määrä oli monella jokseenkin kohdallaan ja saipa tämä paljon parjattu vuosityöaikajärjestelmä myös kiitostakin.  Meidän näkökulmastamme sopimus ei ole vielä valmis vaan kehitettävää sekä tarkennettavaa löytyy vielä ja tätä työtä jatketaan.

Neuvottelut käynnistyvät toden teolla tammikuussa ja tässä vaiheessa meidän on syytä antaa neuvottelijoille neuvottelurauha sekä toivottaa jaksamista neuvotteluihin. Kun neuvottelutuloksiin on päästy ja uudet sopimukset ovat syntyneet, niin siinä vaiheessa edunvalvontatyö jatkuu mm. sopimusten viemisellä käytäntöön ja luottamusmiesten koulutuksilla. Ja tämän jälkeen voimme palata tarkemmin palata kyselyn tuloksiin sekä tavoitteisiimme ja tarkastella mitä asioita saimme vietyä eteenpäin ja kehitettyä.

Kirjoittanut: Mika Nurminen, varapuheenjohtaja

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.