Ohita navigaatio

Opinnäytetyön kysely: EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin tunnettavuus

Hei!

Olen Riitta Vepsäläinen, opiskelen Laurea ammattikorkeakoulussa liiketalouden koulutusohjelmassa. Teen tällä hetkellä opinnäytetyötä Opetushallitukselle. Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää EPALE – Aikuiskoulutuksen eurooppalaisen foorumin tunnettavuutta sekä aikuiskoulutuksen ammattilaisten sosiaalisen median käyttötottumuksia. Osana opinnäytetyötäni teen kyselytutkimuksen. Vastauksia tullaan käyttämään EPALEn markkinointiviestinnän kehittämiseksi. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Linkki tutkimukseen: https://forms.gle/whLVD8J72s9AJR5f8

Vastauksia toivon maaliskuun 2023 loppuun mennessä.

Lämmin kiitos avustasi!

Riitta Vepsäläinen (riitta.vepsalainen@student.laurea.fi)

Uutiset

työhyvinvointi

Työhyvinvoinnin mallit -webinaari

31.08.2023

Uutiset

Jäsenkirje 7 / 2023

31.08.2023

Tapahtumat

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 2000 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.