Ohita navigaatio

Aikuiskoulutus on pelastettava - AKOL:n julkaistu mielipidekirjoitus

”Aikuisopiskelussa sanoista tekoihin” otsikoi Helsingin Sanomat pääkirjoituksessaan 31.7.2018.

Koulutus pelastaa, kun yritetään vähentää työttömyyttä, estetään syrjäytymistä ja tuotetaan osaavaa työvoimaa. Mutta kuka pelastaa aikuiskoulutuksen?

Tämän vuoden alusta poistui laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta. Aikuiskoulutuksen alasajo on ollut pitkäjänteistä: rahoitusleikkaukset ovat jatkuneet vuosia ja ammatillisen koulutuksen reformi on ajanut koulutuksen järjestäjät ahtaalle.

Uusi rahoitusjärjestelmä suosii ammatillisia perustutkintoja, jotka on tarkoitettu työelämään tuleville nuorille. Aikuisille suunnatut, nopeammin työelämään valmistavat ammatti- ja erikoisammattitutkinnot ovat koulutuksen järjestäjille taloudellisesti kannattamattomia ja siksi niiden tarjontaa on supistettu.

 

Osaavasta työvoimasta on monilla aloilla kova pula. Koulutuksen kautta ei työntekijöitä saada, sillä perustutkinnot eivät aikuisia houkuttele, eikä työssä olevan väestön kouluttamiseen ole riittäviä kannusteita. Maahanmuuttajilla puutteellinen kielitaito on usein este tutkinnon suorittamiselle.

Yleissivistyksen sekä ymmärtävän luku- ja kirjoitustaidon puute alkaa näkyä jo työelämässä – hymiöt eivät riitä työelämäviestintään. Aikuisten perustaitoja voidaan vahvistaa kansan- ja kansalaisopistoissa, jotka kehittävät sekä työttömien että työssä käyvän väestön osaamista ja hyvinvointia. Opistojen rahoituksen vähentäminen on kuitenkin vaarantanut arvostetun omaehtoisen koulutuksen järjestelmän.

Vaikka ammatillinen aikuiskoulutus poistui laista, aikuisopiskelijat eivät ole kadonneet: ammatinvaihtajat, täydennyskoulutusta hakevat, maahanmuuttajat, harrastajat – kaikki tarvitsevat aikuispedagogiikkaa ja mahdollisuuden opiskella muiden aikuisten kanssa.

Poliitikkojen ja vaikuttajien puheissa on jo väläytelty erilaisia aikuiskoulutuksen kannustimia. Tällä kertaa lupausten on pidettävä ja ainutlaatuinen aikuiskoulutusjärjestelmä pelastettava.

Maarit Rahkola
Puheenjohtaja
Aikuisopettajien liitto AKOL ry

Julkaistu Helsingin Sanomissa 5.10.2018.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.