Ohita navigaatio

Aikuiskoulutusseminaari 2018

Aikuiskoulutusseminaari järjestettiin Valopihalla OAJ-talolla 6.-7.9.2018. AKOL:n hallitus osallistui tapahtumaan ja oli aktiivinen toimija eri ryhmätöissä, joissa pohdittiin mm. miten aikuiskoulutus voi toimia työikäisen osaamisen kehittäjänä.

Seminaarissa kuultiin mm. Compleap – hankkesta, jonka tavoitteena on jatkuvan oppimisen hallinta ja tuki, kotoutumiskoulutuksesta ja Opettajankoulutusfoorumista, OAJ:n hallituksen painopistealueista, aikuisten osaamisen ennakoinnista, mitkä ovat tämän päivän työelämässä tarvittavista avaintaidoista, kuulimme katsauksen tehtyyn työelämäbarometriin ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Seminaarin aikana työstettiin ryhmätyönä eri aikuiskoulutusalojen merkityksellisiä tulevaisuuden asioita. Tärkeänä lopputuloksena oli, että arvostaisimme  toistemme työtä ja eduskunnan sekä hallituksen koulutussuunnitelussa koko koulutuskenttä pitää huomioida, koulutus on koko elämän kestävä prosessi – jatkuvaa oppimista.

Tapahtumat

Tapahtuma | 16.3.2019

Hallituksen kokous 3 / 2019

Tapahtuma | 12.4.2019

Hallituksen kokous 4 / 2019

Tapahtuma | 13.4.2019

AKOL:n vuosikokous

Yhdistyksemme

Muutaman rivin tai kappaleen tiivistys yhdistyksestä. Mielellään jotain muuta kuin Hero-teksti.