Ohita navigaatio

Aikuiskoulutusseminaari 2018

Aikuiskoulutusseminaari järjestettiin Valopihalla OAJ-talolla 6.-7.9.2018. AKOL:n hallitus osallistui tapahtumaan ja oli aktiivinen toimija eri ryhmätöissä, joissa pohdittiin mm. miten aikuiskoulutus voi toimia työikäisen osaamisen kehittäjänä.

Seminaarissa kuultiin mm. Compleap – hankkesta, jonka tavoitteena on jatkuvan oppimisen hallinta ja tuki, kotoutumiskoulutuksesta ja Opettajankoulutusfoorumista, OAJ:n hallituksen painopistealueista, aikuisten osaamisen ennakoinnista, mitkä ovat tämän päivän työelämässä tarvittavista avaintaidoista, kuulimme katsauksen tehtyyn työelämäbarometriin ja ammatillisen koulutuksen tulevaisuudesta.

Seminaarin aikana työstettiin ryhmätyönä eri aikuiskoulutusalojen merkityksellisiä tulevaisuuden asioita. Tärkeänä lopputuloksena oli, että arvostaisimme  toistemme työtä ja eduskunnan sekä hallituksen koulutussuunnitelussa koko koulutuskenttä pitää huomioida, koulutus on koko elämän kestävä prosessi – jatkuvaa oppimista.

Tapahtumat

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Tapahtuma | 27.4.2024

Vuosikokous 2024

Tapahtuma | 15.5.2024

OAJ valtuuston kevätkokous

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.