Ohita navigaatio

Aikuisopettajan työssään kokema kiusaaminen

Hanne Tiainen opiskelee Itä-Suomen yliopistossa, hän on tekemässä kasvatustieteen Pro Gradu -tutkielmaa. Tutkielmassa on tarkoitus tehdä haastattelut aikuisopettajan työssä viimeisen kolmen vuoden aikana aloittaneille, jotka ovat kokeneet opiskelijoiden taholta kiusaamista.

Haastattelussa otetaan huomioon anonymiteetti, luottamuksellisuus sekä vapaaehtoisuus. Haastattelut toteutetaan yksilöhaastatteluna ja etäyhteydellä, Teamsin avulla. Haastattelu tallennetaan ja litteroidaan sekä aineisto hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Haastateltaville lähetetään teemat, joita haastattelussa käsitellään. Haastatteluihin varataan aikaa tunti.

Jos haluat ottaa osaa tutkimukseeni, otathan rohkeasti yhteyttä sähköpostilla hanneti@student.uef.fi , niin sovitaan yhdessä sopiva haastatteluaika! Otathan yhteyttä 18.4.2021 mennessä.

Haastattelukutsun voit ladata tästä itsellesi.

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.3.2024

Hallituksen kokous 3 / 2024

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 2000 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.