Ohita navigaatio
Tunnuskuva

Hallituksen ehdokasasettelu

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat esitykset hallituksen varsinaiseksi jäseneksi:

 • Airi Aikio
 • Petri Karoskoski

Määräaikaan mennessä saapuivat seuraavat esitykset hallituksen varajäseneksi:

 • Airi Aikio
 • Ulla Koukkari-Anttonen

Ehdokasesittelyt, hallituksen varsinaiseksi jäseneksi

Airi Aikio

KAIKKI ALKAA A:STA”

Airi Aikio AKOL:iin

Olen ehdolla AKOL:n hallituksen varsinaiseksi sekä varajäseneksi vahvalla ja aktiivisella aikuiskoulutuksen sekä AKOL:n ja OAJ:n toimijan taustalla. Elämme nyt aikoja, jossa tarvitaan kokenutta aikuiskoulutuksen konkaria ja ketterää paikallisista, alueellista ja valtakunnallista edunvalvojaa.

Ammattiyhdistystoimintani

 • Aikuiskouluttajat AKOL ry, hallituksen varsinainen jäsen 2018 -2019
 • Aikuiskouluttajat AKOL ry, hallituksen varajäsen 2016-2018
 • OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO, hallituksen varajäsen, 2017-2018
 • OAJ:n työhyvinvointiryhmä, varajäsen, 2018->
 • Päijät-Hämeen alueyhdistys, varapuheenjohtaja, 2012 ->
 • Päijät-Hämeen aikuisopettajat, puheenjohtaja, 2017->
 • Päijät-Hämeen aikuisopettajat, hallituksen jäsen, 1999 -2017
 • Juko, Koulutuskeskus Salpaus, luottamusmies, 2015 ->
 • Akava Häme, aluejohtoryhmä, koulutusvastaava, 2013-2016

Arvoni ja toimintatapani

 • Yhteinen opettajuus ja yhteistyö – meitä kaikkia opettajia tarvitaan ja yhdessä olemme enemmän.
 • Rakentava edunvalvonta – asiallisella linjalla eteenpäin.
 • Avoimuus ja aktiivisuus – ei vain puhetta vaan tekoja.

Koulutus

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2018
 • Opinto-ohjaaja 2010
 • Työnohjaaja 2006
 • Näyttötutkintomestari 2000
 • Ammatillinen opettajakoulutus 1999
 • Kasvatustieteen maisteri 1995
 • Sairaanhoitaja 1986

Petri Karoskoski

Petri Karoskoski
sote-opettaja, sosiaalipsykologi, YTM

Olen Tampereen aikuisopettajat ry:n puheenjohtaja ja työskentelen sosiaali- ja terveysalan opettajana Tampereen Aikuiskoulutuskeskuksessa. OAJ:n jäsenenä olen ollut vuodesta 1994 lähtien ja aikuiskouluttajana jo lähes 30 vuotta. Paikallisella tasolla kuulun OAJ Pirkanmaan hallitukseen aikuiskoulutuksen edustajana. AKOL ry:n hallituksessa olen ollut varajäsenenä kaksi vuotta.

Pitkällä aikuisopettajan urallani olen nähnyt aikuiskoulutuksen kehittymisen nousujen ja laskujen kautta nykyiseen tilaansa. Aikuiskoulutuksen asema maamme koulutuskartalla on monin tavoin uhanalainen. Olemassa oleva tilanne tarvitsee pitkän kokemuksen omaavaa, itsenäiseen ajatteluun kykenevää ja suunsa auki saavaa puolustajaa. Näen edunvalvonnan tiimityönä ja uskon pystyväni vahvistamaan AKOL ry:n hallitusta nykyisissä vaativissa ja haasteellisissa olosuhteissa. Tästä syystä olen asettunut ehdolle AKOL ry:n hallituksen varsinaiseksi jäseneksi.

Olen huolissani aikuisopettajien työssäjaksamisesta. Tampereen aikuisopettajat ry:ssä on jäseniä myös vapaan sivistystyön alueelta ja viime vuosina olen saanut paljon yhteydenottoja sekä ammatillisten että vapaan sivistystyön opettajien taholta monella tapaa voimia ja jaksamista koetelleista työtilanteista. Kollegoja on sekä irtisanottu säästösyistä, että lähtenyt muihin töihin työn rasittavuuden takia. Haluan olla palauttamassa aikuiskoulutuksen asemaa ja arvostusta sekä vaikuttamassa opettajien työoloihin niin, että aikuisopettajat jälleen voisivat kokea olevansa osaavia asiantuntijoita työssään. AKOL ry:n hallituksessa kokisin saavani ääneni kuulumaan paremmin.

Aseman ja arvostuksen lisäksi aikuiskoulutus tarvitsee lisää resursseja. Opettajien on saatava tehdä työnsä hyvin. Opettajilla on korkea työmoraali ja työhyvinvointi kärsii, jos työtään joutuu resurssipulan takia tekemään omien arvojensa vastaisesti. Tässä on toinen kehittämisen kohde, johon haluan olla valtakunnan tasolla vaikuttamassa.

Osallistuin AKOL ry:n Opettajan Ääni kampanjaan. Voit käydä katsomassa videoklipin Akolin Facebook-sivuilla äänestyspäätöksesi tueksi.

Ehdokasesittelyt, hallituksen varajäseneksi

Airi Aikio

KAIKKI ALKAA A:STA”

Airi Aikio AKOL:iin

Olen ehdolla AKOL:n hallituksen varsinaiseksi sekä varajäseneksi vahvalla ja aktiivisella aikuiskoulutuksen sekä AKOL:n ja OAJ:n toimijan taustalla. Elämme nyt aikoja, jossa tarvitaan kokenutta aikuiskoulutuksen konkaria ja ketterää paikallisista, alueellista ja valtakunnallista edunvalvojaa.

Ammattiyhdistystoimintani

 • Aikuiskouluttajat AKOL ry, hallituksen varsinainen jäsen 2018 -2019
 • Aikuiskouluttajat AKOL ry, hallituksen varajäsen 2016-2018
 • OAJ:n Ammatilliset Opettajat OAO, hallituksen varajäsen, 2017-2018
 • OAJ:n työhyvinvointiryhmä, varajäsen, 2018->
 • Päijät-Hämeen alueyhdistys, varapuheenjohtaja, 2012 ->
 • Päijät-Hämeen aikuisopettajat, puheenjohtaja, 2017->
 • Päijät-Hämeen aikuisopettajat, hallituksen jäsen, 1999 -2017
 • Juko, Koulutuskeskus Salpaus, luottamusmies, 2015 ->
 • Akava Häme, aluejohtoryhmä, koulutusvastaava, 2013-2016

Arvoni ja toimintatapani

 • Yhteinen opettajuus ja yhteistyö – meitä kaikkia opettajia tarvitaan ja yhdessä olemme enemmän.
 • Rakentava edunvalvonta – asiallisella linjalla eteenpäin.
 • Avoimuus ja aktiivisuus – ei vain puhetta vaan tekoja.

Koulutus

 • Tuotekehittäjän erikoisammattitutkinto 2018
 • Opinto-ohjaaja 2010
 • Työnohjaaja 2006
 • Näyttötutkintomestari 2000
 • Ammatillinen opettajakoulutus 1999
 • Kasvatustieteen maisteri 1995
 • Sairaanhoitaja 1986

Ulla Koukkari-Anttonen

Ulla Koukkari-Anttonen
maahanmuuttajien S2-opettaja ja monikulttuurisuuskouluttaja

Keski-Suomen aikuisopettajat ry asettaa ehdolle AKOL ry:n hallituksen varajäseneksi vuosille 2019-2022 Ulla Koukkari-Anttosen. Hän on toiminut Keski-Suomen aikuisopettajat ry:n puheenjohtajana vuodesta 2016 ja vuoden 2019 alusta alkaen OAJ Gradian toisena varapuheenjohtajana. AKOL ry:n hallituksen varajäsenenä hän on toiminut kauden 2018-2019. Lisäksi hän on Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian työsuojelutoimikunnan jäsen ja henkilöstön edustaja ohjaus- ja urapalvelut -yksikön johtoryhmässä.

 • Ulla on maahanmuuttajien S2-opettaja ja monikulttuurisuuskouluttaja ammatillisessa oppilaitoksessa, Gradia Jyväskylässä.
 • Hänellä on työkokemusta myös vapaan sivistystyön puolelta kansalaisopistossa eli hän tuntee tuntiopettajien edunvalvonnan asiat ja kipupisteet.
 • Hän on tarmokas ja aikaansaava, yhteistyökykyinen ja taitava verkostoituja.
 • Hän on huumorintajuinen ja tarpeeksi nuori, että jaksaa edunvalvonnan kivikkoisella tiellä tarpoa eteenpäin.
 • Hän haluaa pitää aikuiskouluttajien roolia esillä myös reformin jälkeisessä tilanteessa.
 • Tärkeiksi asioiksi hän kokee erityisesti maahanmuuttajaopiskelijoiden aseman parantamisen sekä työhyvinvoinnin edistämisen alati muuttuvassa koulutusmaailmassa.
 • On tärkeä saada Keski-Suomen maakunnan aikuisopettajien ääni kuuluville AKOLin päätöksen teossa.

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.5.2024

AKOL:n opintomatka

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.