Ohita navigaatio

Maksuton opas digitaaliseen fasilitointiin ilmestynyt

Työtä ja työyhteisöjä kehitetään yhä enemmän verkossa. Samalla yhteistyön digitaalinen fasilitointi on noussut merkittäviksi uudeksi työelämätaidoiksi. Työterveyslaitoksen uusi Kehitä työtä verkossa! -opas on nopea ja helppo johdanto digifasilitointiin ja tekoälyn hyödyntämiseen siinä.

Työn kehittäminen on siirtynyt digitaalisille alustoille, ja siitä on monia hyötyjä. Osallistujamäärää ei rajoita paikka, aika tai kokoushuoneen koko. Osallistuminen on helppoa ja vuorovaikutteista: kaikki pääsevät osallistumaan, jakamaan ajatuksiaan ja keskustelemaan.

Digitaalinen alusta vaatii kuitenkin fasilitoijalta uudenlaisia taitoja etenkin vuorovaikutteisuuden tukemisessa ja erilaisten näkökulmien valjastamisessa kehittämisen voimavaraksi.

– Fasilitoijan tehtävänä on auttaa osallistujia pohtimaan, ottamaan kantaa ja tuottamaan yhteisiä ratkaisuja. Ohjaus on ennen kaikkea yhteistyön kannattelua tiedon jakamisen sijasta, kertoo Työterveyslaitoksen erityisasiantuntija Anna-Leena Kurki.

Digitaalisten alustojen yksi suuri hyöty on tekoälytyökalut. Niiden avulla voi aktivoida osallistujia, vetää yhteen keskusteluja ja tehdä keskustelun muutoksen näkyväksi. Lisäksi ne helpottavat ja nopeuttavat fasilitoijan työtä.

Työn kehittäminen digitaalisilla alustoilla tuo helpotusta moneen kehittämisen haasteeseen, mutta ongelmatonta sekään ei ole. Osallistumisaktiivisuus voi olla heikkoa, vuorovaikutus jäädä vähäiseksi ja sitoutuminen prosessiin ohueksi. Näitä kaikkia voi taklata hyvillä fasilitointitaidoilla, joihin Kehitä työtä verkossa! -opas johdattelee käytännönläheisesti.

Kehitä työtä verkossa! -opas on toteutettu Työsuojelurahaston rahoittamassa Tekoäly työn kehittämisen tueksi -hankkeessa: https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/tekoaly-tyon-kehittamisen-tueksi-teket.

 

Tutustu oppaaseen:

Lisätietoja: erityisasiantuntija Anna-​Leena Kurki, Työterveyslaitos, anna-leena.kurki@ttl.fi, puh. +358 30 474 2958

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.3.2024

Hallituksen kokous 3 / 2024

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 2000 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.