Ohita navigaatio

OKKA-AKOL-stipendirahasto

OKKA-säätiön OKKA-AKOL-stipendirahaston tarkoitus on tukea Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n jäseniä. Lue OKKA-säätiön sivuilta ohjeet apurahanhakijoille

Hakukohteet:

 •  ammatillisen ja/tai pedagogisten taitojen ylläpitäminen ja kehittäminen
 • opettajien ja esimiesten työhön liittyvä koulutus
 • yhteistyön kehittäminen eri koulutusorganisaatioiden välillä
 • seminaarit
 • ammatilliset kehittämis- ja tutkimushankkeet
 • julkaisut
 • taide- ja kulttuurihankkeet
 • opintomatkat
 • kansainvälistyminn Suomessa tai ulkomailla

Apurahojen hakeminen

OKKA-AKOL stipendirahaston apurahat ovat haettavissa sähköisen apurahajärjestelmän kautta, ja hakulomakkeet aktivoituvat maaliskuun ensimmäisenä päivänä. Apurahajärjestelmän kirjautumisosoite ilmoitetaan OKKA-säätiön ja Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n verkkosivuilla erillisen uutisoinnin myötä.

Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ei käsitellä, kuten ei myöskään sähköpostitse tai postitse lähetett hakemusten liitteitä.

Apuraha voidaan myöntää:

 • Aikuisopettajien Liiton AKOL ry:n jäsenyhdistykseen kuuluvalle jäsenelle.
 • Alkavalle tai käynnissä olevalle hankkeelle tai koulutukselle, jos sen kustannusvaikutus syntyy vuoden sisällä apurahan myöntöpäivästä.

Apurahaa ei voida myöntää:

 • päättyneelle hankkeelle, koulutukselle tai seminaarille
 • tutkintoon johtavaan koulutukseen
 • työnantajan velvollisuuksiin kuuluviin koulutuksiin tai hankkeisiin.
 • jos hakija on saanut apurahaa edellisenä vuonna
 • koulutukseen, johon hakija on saanut tukea muualta vähintään 30 % kuluista.
 • maksuttomaan koulutukseen

Apurahansaajista tiedottaminen

Päätökset apurahansaajista tehdään toukokuun viimeisellä viikolla, jonka jälkeen myöntö- tai hylkäyskirje lähetetään hakijalle OKKA-säätiön apurahajärjestelmän kautta. Lisäksi apurahansaajien nimet julkaistaan säätiön ja Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n verkkosivuilla ja vuosikertomuksessa. Lupa nimen julkaisemiseen pyydetään apurahanhakulomakkeella. Yksittäiselle apurahansaajalle myönnettyä apurahasummaa ei mainita, vaan ainoastaan myönnettyjen apurahojen kokonaissumma ilmoitetaan.

Lisäksi OKKA-säätiö on velvoitettu ilmoittamaan vähintään 1000 euron suuruisista apurahoista ja stipendeistä Verohallinnolle (”Vuosi-ilmoitus maksetusta apurahasta”) sekä MYEL-vähimmäisvaatimusten täyttyessä raportoimaan Melalle. Vuodesta 2019 lähtien stipendien ja apurahojen katsotaan olevan sen verovuoden tuloa, jolloin ne maksetaan.

AKOL:n järjestämän opintomatkan apurahat

Apurahojen hakemisesta tiedotetaan erikseen jäsenkirjeessä ja yhdistyksen verkkosivuilla.

Aikuisopettajien liiton AKOL ry:n jäsen- tai paikallisyhdistys hakee ansioituneelle henkilöjäsenelle apurahaa OKKA-säätiön sähköisen apurahajärjestelmän kautta maaliskuun aikana.

Päätökset opintomatkan apurahansaajista tehdään hallituksen kokouksessa, jonka jälkeen myöntö- tai hylkäyskirje lähetetään hakijalle sähköpostitse. Apurahat myönnetään OKKA-AKOL stipendirahastosta.

Jäsenelle voidaan myöntää apuraha Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n järjestämälle opintomatkalle vain yhden kerran. Apurahan saajien nimet julkaistaan OKKA-säätiön ja AKOL:n verkkosivulla sekä vuosikertomuksessa. Puutteellisesti täytettyjä hakemuksia ja sähköpostilla tai postitse lähetettyjä hakemusliitteitä ei käsitellä

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.