Ohita navigaatio

OKKA-AKOL stipendit

OKKA-AKOL stipendin hakuaika on 1. – 31.3.2019. Vuodelle 2019 stipendejä on varattu haettavaksi maksimissaan 2000 €.

Rahaston tarkoitus on tukea Aikuisopettajien liiton jäsenten ammattitaidon ylläpitämistä ja oman
työn kehittämistä myöntämällä avustuksia koulutuksiin ja opintomatkoihin. Apurahaa myönnetään
Suomessa tai ulkomailla järjestettäviin koulutuksiin, jotka tukevat osallistujan ammatillista
kehittymistä, yhteistyötä eri koulutusorganisaatioiden kanssa ja/tai kansainvälistymistä.

Stipendirahaa voit hakea esimerkiksi AKOL:n järjestämiin omiin koulutuksiin (mm. syksyn 2019
AktiiviOPET-seminaariin tai esimerkiksi Kansalaisopistojen Liiton (KOL) järjestämiin vapaan
sivistystyön opettajille suunnattuihin koulutustapahtumiin). Vuonna 2019 AKOL ei järjestä
opintomatkaa.

Stipendien suuruudesta ja myöntämiskriteereistä päättää AKOL:n hallitus, joka tekee esityksen
OKKA-Säätiön hallitukselle.

Tapahtumat

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Tapahtuma | 27.4.2024

Vuosikokous 2024

Tapahtuma | 15.5.2024

OAJ valtuuston kevätkokous

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.