Ohita navigaatio

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella ja pohjoismainen työnhakumalli

Lyhyt tiivistelmä 1.5.2022 voimaantulevista muutoksista- siis mikä muuttui ja mikä säilyi ennallaan.

Asiasta säädetään laissa julkisista työvoima- ja yrityspalveluista. Lisäksi kun asioita pohtii, on syytä katsoa seuraavien lakien sisällöt: Työttömyysturvalaki, työllisyyden kuntakokeilun edistämisestä annettu laki, työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta annettu laki, kuntouttavasta työtoiminnasta annettu laki sekä kotoutumisen edistämisestä annettu laki.

Lakia muutettiin siten, että työttömän työnhakijan tulee hakea neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. (Voidaan asettaa alennettuna)

Toukokuun 1 päivänä voimaantuleva muutos ottaa kantaa omaehtoisen kouluttautumisen osalta vain työnhakuvelvoitteeseen omaehtoisten opintojen aikana. Siis työttömyysturvaoikeuden jatkumisen edellytyksenä työnhakijan olisi haettava tiettyä määrää työmahdollisuuksia, joka kirjataan työllistymissuunnitelmaan. Mikäli näin toimitaan, työttömyysetuus jatkuu.

Laissa julkisista työvoimapalveluista asetetaan työnhakuvelvoite työttömille työnhakijoille. Työttömän työnhakijan on lähtökohtaisesti (JTYP 3:3§) haettava neljää työmahdollisuutta kuukaudessa. Eräissä tapauksissa (3:6§) velvoite asetetaan alennettuna. Alennettu velvoite tarkoittaa, että omaehtoisesti opiskelevan tulee sisällyttää opintojen ajalle kolmen kuukauden tarkastelujaksot, joista kunkin aikana työnhakijan tulee hakea kolmea työmahdollisuutta.

 

Palaverissamme heräsi seuraavat kysymykset:

  1. voiko jatkossa opiskella työttömyysetuudella, mikäli henkilöllä on aikaisempi tutkinto?
  2. voiko maahanmuuttaja, jolla on kotimaastaan tutkinto opiskella uuden tutkinnon työttömyysetuudella?
  1. jos henkilö on typo-koulutuksessa ja hän hakee neljää työpaikkaa, niin pitääkö tarjottu työ ottaa vastaan ja siten koulutus keskeyttää?

Allaolevan vastaukset ovat Jari Lindströmin vastauksia, jotka hän on tarkistuttanut TEM:ssä (Timo Meling ja Elisabet Heinonen)

  1. ja 2.: Työttömyysetuudella tuetun omaehtoisen opiskelun ja omaehtoisen työttömyysetuudella tuetun kotoutumiskoulutuksen edellytyksiä ei ole muutettu tässä yhteydessä; https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916#L6 ja https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120916#L6 .

Työvoimakoulutuksen aikana on normaali työnhakuvelvollisuus, jos koulutuksen arvioitu kesto on enintään kuukausi. Jos koulutus on pitempi, työnhakuvelvollisuus alkaa kuukautta ennen koulutuksen päättymistä järjestettävästä työnhakukeskustelusta.

Kun ajatellaan työnhakuprosessin aikajännettä hakemisesta työn alkamiseen, kuukausikin on melko lyhyt aika. Tämä jo itsessään rajaa työpaikan löytymisen ”haittaa” koulutuksen loppuun suorittamiselle. Eli kyllä, haettu työ on myös aloitettava, jos saa työpaikan. Jos työnhakuvelvollisuuteen sisältyy TE-toimiston tai kunnan tarjoama työ, niin siitä voi kieltäytyä ilman karenssia, jos työn aloittaminen aiheuttaisi koulutuksen keskeytymisen ( https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2002/20021290#O1L2aP13 ).

Lopputulema:

Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella on siis jatkossakin mahdollista samoin omaehtoinen työttömyysetuudella tuettu kotoutumiskoulutus. Ensimmäinen toukokuuta 2022 voimaantulevassa lainsäädännössä ei siis ole otettu aikaisemmasta poikkeavaa kantaa työttömyysetuudella opiskeluun. Näin ollen tulkinta, joka joissakin kaupungeissa on otettu, on siltä osin virheellinen, että uudessa lainsäädännössä olisi asiasta säädetty. Toki on niin, että tarpeen kussakin yksittäisessä tapauksessa arvioi työ- ja elinkeinotoimisto.

Opiskelun tukemisen tarkoitus on laissa määritelty siten, että kun tuetaan työhakijan omaehtoista opiskelua, sillä parannetaan aikuisväestön ammattitaitoa ja mahdollisuuksia saada työtä, tai säilyttää olemassa oleva työpaikka sekä turvata ammattitaitoinen työvoima alueille. Mikäli siis alueelliset toimijat eli työ- ja elinkeinotoimistot ottavat asiaan jonkun muun kannan, kuin edellä mainitun voidaan kysyä toimivatko he lain mukaisesti. On toki selvää, että alueet ovat hyvin erilaisia.

Työvoimakoulutuksen aikaa koskee normaali työnhakuvelvollisuus, jos koulutuksen kesto on enintään kuukausi. Jos kyseessä on pidempi koulutus työhakuvelvollisuus alkaa kuukautta ennen koulutuksen päättymistä järjestettävästä työnhakukeskustelusta. Pääsääntöisesti saatu työpaikka tulee ottaa vastaan. Jos kysymyksessä on TE-toimiston tai kunnan tarjoama työ – työstä voi kieltäytyä ilman etuuden menettämistä.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.