Ohita navigaatio

Tiedote vapaan sivistystyön opettajille

Aikuisopettajien liitto AKOL ry on käynyt tiivistä yhteydenpitoa vapaan sivistystyön tuntiopettajien asioista oman emojärjestön eli Opetusalan ammattijärjestön (OAJ) kanssa. OAJ:n neuvottelujohtaja Petri Lindroos on kirjoittanut jäsenillemme julkaistavan kirjoituksen, jossa käydään läpi vapaan sivistystyön opettajien työsopimusten kipupisteitä. Asiasta voi olla yhteydessä Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n puheenjohtaja Maarit Rahkolaan, puh. 040 080 8736 tai sähköposti maarit.rahkola@akol.fi

Tiedote vapaan sivistystyön opettajille: Joko nyt olisi sen aika?

Valtaosa vapaan sivistystyön tuntiopettajista palkataan eri pituisiin määräaikaisiin työsuhteisiin. Osa loppusyksystä kevääseen, osalta määräaikaisuus katkeaa vielä lyhyemmiksi jaksoiksi. Vuodesta toiseen, pahimmillaan jopa kymmenien vuosien ajan. Näin on aina ollut ja näin aina oleva. Vai onko?

Työsopimuslain 3§:ssä todetaan: ”Työsopimus on voimassa toistaiseksi, jollei sitä ole perustellusta syystä tehty määräaikaiseksi.” Perusteltu syy? Voidaanko vuodesta toiseen ketjutettuja määräaikaisia työsuhteita pitää perusteltuina varsinkin kun tiedetään, että työ tulee joka tapauksessa jatkumaan?

Toistuvat määräaikaisuudet vaikuttavat yksittäisen tuntiopettajan palvelussuhteen ehtoihin niitä heikentävästi eikä jatkuva epävarmuus työsuhteen jatkumisesta voi olla vaikuttamatta työntekijään.

Maan hallitus otti alkuvuodesta käyttöön ns. aktiivimallin, jonka tavoitteena on aktivoida työttömiä työnhakijoita työllistymisessä. Mikäli työtön työnhakija ei osoita aktiivisuutta työttömyystuen 65 maksatuspäivän kuluessa joko hakemalla todistettavasti töitä tai sitten hakeutumalla työvoimaviranomaisten hyväksymään työllistymistä tukeviin toimiin kuten koulutukseen, työttömyysetuuksia leikataan. Järjettömintä tässä on se, että edellä mainittu koskee myös vapaan sivistystyön tuntiopettajia, vaikka työsuhde todennettavasti jatkuu tuon 65 päivän jälkeen. OAJ on useampaan otteeseen pyrkinyt muuttamaan tilannetta vaikuttamalla Työ- ja elinkeinoministeriöön saavuttamatta sen suurempaa vastakaikua kuin valittelua tilanteesta.

Viime keväänä käytiin raskaat ja pitkäkestoiset liittokohtaiset virka- ja työehtosopimusneuvottelut. Niihin toi erityistä hankaluutta edellisen kierroksen perintönä tulleet kiky-työajan pidennykset ja määräaikaiset lomarahaleikkaukset. Kunta-alalla sovittiin lomarahaleikkauksia osittain kompensoivasta tuloksellisuuteen perustuvasta kertaerästä, jonka maksatuksen edellytyksenä on, että henkilön palvelussuhde kuntaan tai kuntayhtymään on alkanut viimeistään 3.9.2018 ja on jatkunut keskeytyksettä 18.11.2018 saakka. Toki määräaikoja aina asetetaan, mutta tuo aikamäärittely jättää ison osan vapaan sivistystyön tuntiopettajista erän maksatuksen ulkopuolelle. Valistuneet työnantajat toki ottivat tuntiopettajat huomioon ja palkkasivat opettajat siten, että he pääsivät erän piiriin.
Vapaan sivistystyön tuntiopettajien palvelussuhteen ehtojen parantaminen on pitkäaikainen järjestön neuvottelujen tavoite. Työnantajaliitot ovat kuitenkin omalta osaltaan suhtautuneet tilanteen parantamiseen penseästi.

Tilanne paranisi huomattavasti ja aiemmin mainitut tölväisyt eivät olisi osuneet tuntiopettajiin, mikäli heidät palkattaisiin toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin. Toki osa työnantajia näin toimiikin. Mikäli työvoiman tarve osaksi vuotta olisi vähäisempi, voisivat työnantajat käyttää normaalimenettelyjä kuten henkilöstön lomautusta. Palvelussuhde olisi kuitenkin siinäkin tilanteessa voimassa ilman katkoa.

Työsopimuslain 3§:ssä todetaan edelleen: ”Toistuvien määräaikaisten työsopimusten käyttö ei ole sallittua silloin, kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhtäjaksoinen kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työvoimatarpeen pysyväksi.” Olisiko nyt aika mittauttaa, mitä tuo kirjaus tarkoittaa vapaan sivistystyön tuntiopettajien osalta? Työvoiman tarve on pysyvää, mutta määräaikaisuuksien lukumäärä voi pahimmillaan olla kymmeniä. Jotta asiaan voidaan oikeusteitse hakea ratkaisu, tarvitsemme yhden taikka useamman jäsenen, joiden työsuhteita on em. tavalla ketjutettu. Tähän tarvitsemme AKOL:n aktiivijäsenten apua.

Ei ole tarvetta pohtia olisiko nyt sen aika vaan todeta, että nyt on sen aika.

Petri Lindroos
OAJ, neuvottelujohtaja

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Tapahtumat

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.