Ohita navigaatio

Vuosikokous 2022 julkilausuma

Aikuisopettajien liitto AKOL:n julkilausuma

AKOL ry. ja Oulun aikuiskouluttajat ry.
Vuosikokous 23.–24.4.2022 Oulu

Aikuisopettaja – jatkuvan oppimisen mahdollistaja

Aikuisopettajaa tarvitaan monenlaisissa tilanteissa: kun peruskoulun jälkeinen tutkinto puuttuu tai ammattitaito on vanhentunut, yksilön tavoitteena on nostaa koulutustasoa tai hän haluaa kehittää itseään ja voimavarojaan. Kotoutumiskoulutuksessa lisätään maahanmuuttajan suomen tai ruotsin kielen taitoa ja yhteiskunta- ja työelämäosaamista sekä tunnistetaan ja tunnustetaan aiempaa ammatillista osaamista.

Aikuisopettajat mahdollistavat tutkinnon suorittamisen

Tärkeintä olisi saada myös pelkän perusasteen suorittaneet aikuiskoulutuksen piiriin. Perusasteen jälkeistä tutkintoa suorittavat saavat tutkitusti ansiotasonsa nopeammin nousemaan koulutuksen jälkeen. Usein täydennyskoulutuksissa käyvät korkeakoulutetut, jotka saavat koulutuksesta uutta osaamista mutta eivät välttämättä lisää ansiotasoaan. Ensimmäistä toisen asteen tutkintoa suorittavien kouluttamisesta on siis eniten yhteiskunnallista vaikuttavuutta.

Täydennyskoulutusta pitää saada niille, joilla tutkinto on jo vuosien takaa tai joiden ammattitaito on vanhentunut.

Aikuisopettajat mahdollistavat osaamisen kehittämisen

Vapaa sivistystyö ja ammatillinen aikuiskoulutus kehittävät yksilöitä ja työyhteisöjä.

Vapaan sivistystyön koulutukset lisäävät jaksamista arkeen ja tuottavat kaikenikäisiä aktiivisia sekä hyvinvoivia kansalaisia.

Aikuisopettajat kouluttavat työelämälle osaavaa henkilöstöä tarvelähtöisesti ja joustavasti. Pohjois-Suomessa on paikkakuntia, jotka ovat kaukana kasvukeskuksista ja joihin on vaikea saada osaavaa työvoimaa. Se voi estää tai hidastaa yritysten kasvua. Aikuisopetus pystyy nopeasti vastaamaan työelämän tarpeisiin ja tarjoamaan yhdessä työnantajan kanssa suunniteltua täsmäkoulutusta, josta myös työllistyy hyvin.

Aikuisopettajat kouluttavat uusia osaajia

Työvoimapulaa on monilla aloilla, kuten hoito-, rakennus-, kuljetus- ja ravintola-alalla ja teknologiateollisuudessa.

Tarvitaan aikuisten maahanmuuttaneiden laadukasta koulutusta, jotta riittävä kielitaito sekä oppimisen ja työelämän perustaidot saavutetaan ennen jatko-opintoihin tai työelämään siirtymistä. Aikuisopettajat tunnistavat oppijoiden erilaiset lähtökohdat ja vaihtelevat perustaidot.

Esimerkiksi työpaikkaohjaajien kouluttaminen valmiuksia työskennellä ja toimia eritaustaisten ihmisten kanssa.

Miksi meitä aikuisopettajia tarvitaan?

Aikuisopettajat ovat oppimisen ohjauksen ammattilaisia. Aikuisopettajat tekevät jatkuvaa yhteistyötä työelämän kanssa ja löytävät työpaikat opiskelijoille. Aikuisopettajat tietävät, mitä tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Aikuisopettajat kyllä tietävät, mitä tekevät!

Mutta pitäisikö olla huolissaan?

Huolena on, että aikuisopettajuuden vetovoima on vähentynyt. Moni pysyy mieluummin tai siirtyy takaisin ammatilliseen työhön huomattuaan opettajan työn kuormittavuuden. Opettaminen, ohjaaminen ja oppijoiden kohtaaminen on vähentynyt ja tilalle on tullut silpputyötä ja paperinpyöritystä. Oppijan yksilöllisen huomioimisen resurssit eivät vastaa nykyistä tarvetta. Suomi tarvitsee ammattitaitoisia työntekijöitä työelämään – opetustyö on saatava takaisin keskiöön!

 

Tapahtumat

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Tapahtuma | 27.4.2024

Vuosikokous 2024

Tapahtuma | 15.5.2024

OAJ valtuuston kevätkokous

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.