Ohita navigaatio

Vuosikokous 24.4.2021

Aikuisopettajien liiton AKOL ry vuosikokous pidetään 24.4. klo 12.30 alkaen. Kokous toteutetaan etäkokouksena covid-19 pandemian johdosta Teams-alustalla. Kokousta johdetaan AKAVA-talolta Helsingistä.

Kokousmateriaalit julkaistaan nettisivuilla www.akol.fi/vuosikokous-2021 osoitteen alle 14 vuorokautta ennen vuosikokousta.

Yhdistys voi lähettää kokoukseen kaksi osallistujaa varsinaisen kokousedustajan ja hänen varaedustajansa. Varsinainen kokousedustaja käyttää yhdistyksensä kaikki äänet salissa ja vaalivaliokunnassa.

Julkaisemme lähempänä myös tarkat ohjeet osallistumisesta ja äänestyksestä sekä muista käytänteistä, mitä tulee huomioida etäkokouksessa. Kokoukseen on tulossa osallistujille myös harjoituskokoukset äänestystä varten.

Lähitulevaisuudessa julkaistaan erillinen vuosikokoukseen liittyvä jäsenkirje.

Uutiset

Uutiset

Jäsenkirje 6 / 2024

13.06.2024

Uutiset

Jäsenkirje 5 / 2024

27.05.2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.