Ohita navigaatio

Vapaan sivistystyön tuntiopettajien työsopimukset

Taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa työskentelee paljon tuntiopettajia. Näiden oppilaitosten toimintakausi on kolmesta viiteen kuukauteen syksyllä ja keväällä. Osa opettajista tekee toimintakauden aikana työtä päätoimisesti, kun taas osalla opetustunteja voi olla vain muutama. Tuntiopettajien kanssa tehtävillä työsopimuksilla ja niiden sisällöllä on suuri vaikutus heidän oikeuteensa saada työttömyyspäivärahaa. Vapaan sivistystyön ja taiteen perusopetuksen tuntiopettajien työsopimuksissa on ilmennyt ongelmia, jotka ovat johtaneet työttömyyspäivärahan menetyksiin tai takaisinperintään.

Näiden ongelmien vuoksi on tärkeää, että luottamusmiehet käyvät läpi oppilaitoksessa käytössä olevat työsopimusmallit yhdessä työnantajan kanssa. Tuntiopettajien työsopimusten muotoilu työttömyysturvan kannalta ongelmattomaksi ei maksa työnantajalle mitään.

Lue luottamusmiehille lähetetty koko uutiskirje täältä.

Tapahtumat

Tapahtuma | 15.3.2024

Hallituksen kokous 3 / 2024

Tapahtuma | 26.4.2024

Hallituksen kokous 4 / 2024

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 2000 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.