Ohita navigaatio

Hallituksen kokous 7 / 2018

AKOL:n hallitus piti WEBEX-kokouksen 25.9.2018. Kokouksessa mm. käsiteltiin seuraavia asioita:

  • tulo- ja palkkapoliittisen työryhmän ajankohtaiskatsaus sekä OAO:n ja OAJ:n hallituksen kuulumiset
  • koulutuspoliittisen toimikunnan kuulumiset ja päätettiin vuosityöaikakoulutuksiin osallistumisista sekä kuultiin työstetystä aikuiskoulutuksen tilaa käsittelevästä mielipidekirjoituksesta
  • järjestö- ja viestintätyöryhmän tiedotti avautuneesta uudesta aktiivientyötilasta Areenasta, joka löytyy osoitteesta https://areena.oaj.fi sekä kuultiin katsaus järjestöpolitiikan ajankohtaisiin asioihin. Hallituksen viestintäkoulutus pidetään 30.11. kokouksen yhteydessä.
  • Kuultiin AktiiviOPET seminaarin tämän hetkisestä tilanteesta
  • Keskusteltiin 12.-15.9.2018 järjestetyn opintomatkan palautteista
  • Kuultiin selvitykset eri koulutustilaisuuksista ja tulevaisuuden koulutustilasuuksien järjestelyistä
  • Kuultiin selvitys vapaan sivistystyön ajankohtaiskuulumiset.

Tapahtumat

Tapahtuma | 22.5.2024

AKOL:n opintomatka

Tapahtuma | 25.6.2024

SuomiAreena 2024 Porissa

Tapahtuma | 9.8.2024

AktiiviOPET 2024 seminaari

Yhdistyksemme

Aikuisopettajien liitto AKOL ry:n tehtävänä on toimia aikuisopetuksen alalla toimivan jäsenistönsä oikeuksien, taloudellisen ja sosiaalisen aseman turvaamiseksi sekä ammatillisen ja järjestöllisen osaamisen kehittämiseksi.

Yhdistyksemme toimintaa hoitaa yhdistyksen puheenjohtaja ja hallitus. Aikuisopettajienliitossa on jäsenenä n. 1800 aikuisopettajaa ja -kouluttajaa jäsenyhdistyksissä.