Ohita navigaatio

Hallituksen kokous 7 / 2018

AKOL:n hallitus piti WEBEX-kokouksen 25.9.2018. Kokouksessa mm. käsiteltiin seuraavia asioita:

  • tulo- ja palkkapoliittisen työryhmän ajankohtaiskatsaus sekä OAO:n ja OAJ:n hallituksen kuulumiset
  • koulutuspoliittisen toimikunnan kuulumiset ja päätettiin vuosityöaikakoulutuksiin osallistumisista sekä kuultiin työstetystä aikuiskoulutuksen tilaa käsittelevästä mielipidekirjoituksesta
  • järjestö- ja viestintätyöryhmän tiedotti avautuneesta uudesta aktiivientyötilasta Areenasta, joka löytyy osoitteesta https://areena.oaj.fi sekä kuultiin katsaus järjestöpolitiikan ajankohtaisiin asioihin. Hallituksen viestintäkoulutus pidetään 30.11. kokouksen yhteydessä.
  • Kuultiin AktiiviOPET seminaarin tämän hetkisestä tilanteesta
  • Keskusteltiin 12.-15.9.2018 järjestetyn opintomatkan palautteista
  • Kuultiin selvitykset eri koulutustilaisuuksista ja tulevaisuuden koulutustilasuuksien järjestelyistä
  • Kuultiin selvitys vapaan sivistystyön ajankohtaiskuulumiset.

Tapahtumat

Tapahtuma | 16.3.2019

Hallituksen kokous 3 / 2019

Tapahtuma | 12.4.2019

Hallituksen kokous 4 / 2019

Tapahtuma | 13.4.2019

AKOL:n vuosikokous

Yhdistyksemme

Muutaman rivin tai kappaleen tiivistys yhdistyksestä. Mielellään jotain muuta kuin Hero-teksti.